ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိေသာ အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားနဲ႕ ခရီးသည္မ်ား အတြက္ အသံုးဝင္ေစမည့္ Mobile Application ေလးတစ္ခုေပၚလာပါၿပီ။

Mobile Application ေလးရဲ႕ နာမည္က HOHO ၿဖစ္ၿပီး ဒီ Application ေလးရဲ႕ မိတ္ဆက္ပဲြေလးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး HOHO နဲ႕ပတ္သက္၍ Myantel Co.,Ltd မွ CEO ၿဖစ္သူ ဦးဓန မွ ရွင္းလင္းေၿဖၾကားသြားပါတယ္။

ဒီ Mobile Application ေလးရဲ႕ထူးၿခားခ်က္ေလးမ်ားကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ပါတယ္။

၀၁. Free Mobile Application ၿဖစ္ၿခင္း။

၀၂. Register လုပ္ရန္လြယ္ကူၿခင္း။

၀၃. ခရီးသည္၏ အခ်ိန္၊ေနရာမေရြးပဲ ေရာက္ရေနရာမွ အနီးဆံုးေနရာတြင္ရွိေသာ အငွားယာဥ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေခၚယူႏုိင္ၿခင္း။

၀၄. လိုအပ္ပါက အငွားယာဥ္ ႏွင့္ ခရီးသည္အၾကားတြင္ Application မွတဆင့္ ဖုန္းေခၚဆို၍ ေစ်းညွိုႏုိင္ၿခင္း။

၀၅. အထူးသၿဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္လည္း စိတ္ခ်လက္ခ် အငွားယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးၿပဳႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားၿခင္း။

၀၆. အငွားယာဥ္ အေပၚတြင္ ပစၥည္းေမ့က်န္ခဲ့သည္ၿဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ အငွားယာဥ္သို႕ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ေပးၿခင္း။

၀၇. ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အခမဲ့ၿဖစ္ပင္မဲ့လည္း အငွားယာဥ္မ်ားအတြက္ ခရီးစဥ္တစ္ခုၿပီးဆံုးတုိင္း ၿမန္မာေငြ ၁၀၀က်ပ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းထားေကာက္ခံၿခင္း။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ ကုမၸဏီ Home Page၊ Facebook တြင္ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္တယ္လို႔သိရွိရပါတယ္။

Facebook : https://www.facebook.com/hohotransport
HP : http://www.hohotransport.com/

ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီၾကီးမ်ားရဲ႕ၾကိဳးစားမႈေၾကာင့္ အင္တာနက္ အၿမန္ႏႈန္းက ယခင္ထက္စာလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ဒီအခ်ိန္မွာ ယခုလို ခရီးသြားလုပ္သားၿပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္ေသာ Application မ်ားကို ၿမန္မာ့လူငယ္မ်ားအား အားၾကိဳးမာန္တက္ၾကိဳးစားၿပီး ဖန္တီးေနၿခင္းမွာ ဝမ္းသာစရာ သတင္းတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။


Chelmo Team
Photo Credit. hohotransport