၉ရက္ေန႔တြင္ Apple၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ iPhone 6 ႏွင့္ iPhone 6 Plus ကို္ Apple ကိုခ်စ္ေသာ ပရိသတ္ၾကီးနဲ႕ မိတ္ဆက္လိုက္ပါၿပီ။

မ်က္မွၿပင္အက်ယ္ကေတာ့ 4.7 inch, 5.5 inch ႏွစ္မ်ိဳးၿဖင့္ လက္ရွိေရာင္းခ်ၿပီးေသာ Model အေဟာင္းၿဖစ္ေသာ 4 inch ထက္မ်က္ႏွာၿပင္ကၾကီးသြားတာေတာ့ အမွန္ပါ။

ေစ်းႏွဳန္းကေတာ့ iPhone 6 199 USD, iPhone 6 Plus 299 USDပါ။

လက္ရွိModelထက္ ဘာေတြပိုမိုၿပီးေကာင္းလာသလဲဆိုရင္ Processor က လက္ရွိ Model ထက္ 13% ပိုေသးသြားၿပီး 25% ပိုၿမန္သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။
Screenမွာလည္းပိုမိုေကာင္းမြန္လာမွာၿဖစ္ပါတယ္။Batteryႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ယခင္ထက္ ပိုမိုအသံုးၿပဳႏုိင္ၿပီး ဆက္တိုက္မရပ္မနားပဲ သီခ်င္းနားေထာင္မည္ဆိုလွ်င္
iPhone 6 Plus မွာ နာရီ 80 နားေထာင္ႏုိင္ၿပီး လက္ရွိModelမ်ားထက္ 2 ဆေလာက္အသံုးခ်ႏုိင္မွာပါ။ Censor ပိုင္းမွာလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ၿခင္း၊ ေၿပးၿခင္း
စေသာ အားကစားႏွင့္ပတ္္သက္ေသာ Dataမ်ားကိုလည္း တိတိက်က်ရရွိႏုိင္မွာပါ။ WIFI ရဲ႕အၿမန္ႏွဳန္းကလည္း 3 ဆပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး၊ Cameraရဲ႕ အၿမန္ႏွဳန္းကလည္း 2ဆပိုမိုေကာင္းလာပါၿပီ။

Function အသစ္ၿဖစ္ေသာ iPay ၿဖင့္ Online တြင္ေငြေခ်ၿခင္းမ်ားလည္း ၿပဳလုပ္ႏုိင္မွာပါ။

Chelmo Team
Happiness Is To You
Ref.http://www.msn.jp
Photo By. http://www.webiphone.fr/