၉ရက္ေန႔တြင္ Apple၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ လက္ပတ္နာရီၿဖစ္ေသာ Apple Watch ကိုထုတ္ေဖာ္ၿပသလိုက္ပါၿပီ။

Apple Watchရဲ႕ေစ်းႏွဳန္းက ၃၄၉ ေဒၚလာၿဖစ္ပါတယ္။ဒီေစ်းကြက္တြင္ SAMSUNG မွထုတ္ေသာ လက္ပတ္နာရီလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါပင္မဲ့ လက္ပတ္နာရီပံုစံဖုန္းကို အသံုးၿပဳသူမွာ နည္းေနပါေသးတယ္။

ဒီအတြက္ Apple မွ ဒီေစ်းကြက္ကို SAMSUNG ႏွင့္အၿပိဳင္ ဝင္ေရာက္ထိုးေဖာက္မဲ့ အစီအစဥ္ပါ။

Apple Watchရဲ႕ မ်က္ႏွာၿပင္ဟာ ေလးေထာင့္ပံုက်က်ၿဖစ္ပင္မဲ့ ေဘးမ်က္ႏွာၿပင္ကိုေတာ့ Digital Crown နည္းပညာကို အသံုးၿပဳထားပါတယ္။

နာရီရဲ႕ ေဘးပါ ခလုတ္ကို လွည့္ၿခင္း၊ လက္ၿဖင့္ထိၿခင္းၿဖင့္ လိုအပ္ေသာ Application ကို အသံုးၿပဳႏုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။

Apple Watchရဲ႕ အေနာက္မ်က္ႏွာၿပင္မွာေတာ့ ႏွလံုးခံုႏွဳန္းကို တိုင္းတာႏုိင္သည့္ Censor ပါဝင္ၿပီး အားကစားလုပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏုိင္မွာပါ။

WIFI လည္းသံုးလို႕ရ၍ iPhone 5 မွစၿပီး ဆက္သြယ္အသံုးၿပဳႏုိင္ပါတယ္။

Apple Watch ကိုေတာ့ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာ ဝယ္လို႕ရၿပီေနာ္။

 

Chelmo Team
Happiness Is To You
Ref.http://www.msn.jp
Photo By. http://gigazine.net/