ၿမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဘာလံဳးအသင္းက ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံလက္ေရႊးစင္အသင္းကို ၃-၂ ဂိုးၿဖင့္အႏုိင္ရတာ 2014 PFF PACE CUP ဖလားကို

ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ဗိုလ္စဲြသြားၿပီၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဘာလံုးအသင္းအတူ ထပ္တူထပ္ေၿမာက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေၿမာက္ေၾကာင္း အထူးသတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

Chelmo Team