ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/31

Happy Father's Day Photo Contest စၿပီေနာ္။

2018/05/30

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/30

အခ်စ္ေရးမွာ၊ ကၽြန္းေတြခံၿပီးရင္းခံေနေသာ ရာသီခြင္ပိုင္ရွင္နံပါတ္(၁)ကေတာ့

2018/05/29

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/29

(၁) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူေတြသာ ပံုထဲက တိရစာၦန္ေလးကို ခန္႔မွန္းနိုင္ပါတယ္တဲ့။ သင္ေရာအဲဒီထဲက တစ္ေယာက္လား ?

2018/05/28

You တို႕အခ်စ္က ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ ?

2018/05/28

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/28

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/27

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/26

ညေနမူးလာရင္ ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့ အမူအရာအေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ခ်စ္သူ၊သူငယ္ခ်င္း အေၾကာင္းသိနိုင္ပါတယ္။

2018/05/25

Chanel Brand ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သူ Coco Chanel ရဲ႕မွတ္သားဖြယ္ စကားတစ္ခ်ိဳ႔ကို ေျပာျပေပးထားပါတယ္။

2018/05/25
Load More