တိရစာၦၦန္ခ်စ္သူေလးတို႔အတြက္ က အခ်ိန္ကိုက္၊အံကိုက္ လွ်ပ္တစ္ပ်က္ရိိုက္ကူးလိုက္နိုင္တဲ့ ထူးဆန္းလွတဲ့ ့ ပံုရိပ္မ်ားကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

2018/06/08

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/06/08

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/06/07

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/06/06

ဘာမဟုတ္တဲ့ ကိစၥေလးေပမဲ့..............

2018/06/05

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/06/05

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/06/04

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/06/03

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/06/02

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/06/01

Japan က ဘာ အကၡရာ ျဖစ္မလဲ။ လြယ္လြယ္ကူကူ နဲ႕ေျဖနိုင္မယ့္ဥာဏ္စမ္းေလးေနာ္။

2018/05/31

ျပစ္မ်ိဳးမွဲ႕မထင္တဲ့ အသားအေရကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တဲ့ မိန္းကေလးေတြအတြက္ ယေန႔ေခတ္မွာ အသားအေရကို သဘာဝနည္းလမ္းေလးေတြနဲ့ ထိန္းသိမ္းဖို့ လို္အပ္လွပါတယ္။

2018/05/31
Load More