ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/18

စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းတဲ့ AB ေသြးပိုင္ရွင္ေလးေတြ အေၾကာင္းကိုေျပာျပေပးလိုက္ပါတယ္။

2018/05/17

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/16

ရာသီခြင္ေဗဒင္မွာ ဒီေန႔ကေတာ့ အလုပ္အကိုင္ ကိုတင္ေပးလိုက္ၿပီေနာ္ 

2018/05/16

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/16

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/15

"ထစ္ခနဲရွိ တို႔နွစ္ေယာက္ ရန္ေတြျဖစ္.... အျပစ္မရွိ အျပစ္ရွာျပီး ရန္ေတြျဖစ္...ခ်ိန္းေတြ႕တိုင္းလည္း ရန္ေတြျဖစ္..

2018/05/14

ေန႕စဥ္ဘဝမွာ ကၽြဴနု္ပ္တို႔က မေကာင္းမွန္းသိသိ နဲ႕ မေရွာင္ရွားနိုင္ပဲ ျပဳလုပ္ေနမိတဲ့ အရာေတြမ်ားစြာရွိပါတယ္။

2018/05/14

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/14

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/13

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/12

Night Out ထြက္ျပီးေသာက္တာမ်ားသြားတဲ့ အခါ ေနာက္ေန႔မနက္မွာ ေခါင္းကိုက္တာ၊ ေခါင္းမူးတာ၊ မအီမသာ နဲ႕ ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္တာမ်ိဳး ေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။

2018/05/11
Load More